تلفن : 100 - 222 3455

قوانین مجتمع ساحلی راستی

خواهشمند است که وجوه نقد و اشياء قيمتی درون صندوق ايمنی داخل اتاق نگهداری شود. در غير اين صورت و در صورت مفقود شدن موارد يادشده هتل هيچ مسئوليتی را بر عهده نخواهد گرفت.
طبق قوانين هتل ها ،همراه داشتن شناسنامه همراه مسافر الزامی است. همچنين محرميت مسافران مورد تاکيد است.
هتل در خصوص جا ماندن ،تاخير و يا لغو وسيله سفر و همچنين به وجود آمدن شرايط خاص که سبب لغو سفر شود مسئوليتی را تقبل نخواهد کرد.
رزرو های مربوط به تعطيلات رسمی ، ميهمان در صورت کنسل کردن (چهارشنبه و پنجشنبه) و تعطيلات نوروز غير قابل تغيير می باشد و کل هرينه سوخت ميشود.
موقعيت و شماره کلبه در هنگام ورود ميهمانان عزيز توسط واحد پذيرش تعيين ميگردد. در صورت نادرست بودن اطلاعات با شماره تلفنهای زير تماس حاصل فرماييد.

ظرفیت ویلا دو خواب 7 نفر

ظرفیت ویلا 3 خواب  10 نفر می باشد

در صورت اضافه شدن نفرات اضافی  به ازای هر نفر مبلغ 100000 تومان اعمال میگردد

کل هزینه اقامت قبل ورود میهمان باید پرداخت گردد